Volume 6 Nomor 2 Tahun 2023

DOI: https://doi.org/10.26858/pir.v6i2

Table of Contents

Articles

Sriyanti Situti Noor
Pattaufi Pattaufi
Abdul Haling
Nurhikmah H Nurhikmah H
10.26858/pir.v6i2.43407 Views : 118 times
145-151
Muhammad Amran
Abdul Hafid
Nurul Rahma Ainun
10.26858/pir.v6i2.43429 Views : 92 times
152-158
Riska Baso - [ http://orcid.org/0000-0001-9886-8358 ]
Muh. Basir Said
Ahmad Ismail
Pawennari Hijjang
Safriadi Safriadi
10.26858/pir.v6i2.44266 Views : 138 times
165-172
Wildani Salsabila Rahim
Sri Hastati
Erwin Nurdiansyah
Erniati Erniati
Jumriati Jumriati
10.26858/pir.v6i2.46028 Views : 154 times
173-177
Eva Marthinu
Hasmawati Hasmawati
Hernita Pasongli
Rugeri Lewarion
10.26858/pir.v6i2.45770 Views : 93 times
178-182
Musdalifah Musdalifah
Shintia Shintia
Nurdin Nurdin
10.26858/pir.v6i2.46030 Views : 114 times
183-187
Arda Arda
Adi Sumandiyar
Abdul Muin
Darman Manda
10.26858/pir.v6i2.46036 Views : 133 times
188-193
Adi Sumandiyar
Hasruddin Nur
Abdul Muin
Darman Manda
10.26858/pir.v6i2.46032 Views : 240 times
194-200
Andi Rahmawakiyah
Tasrifin Tahara
Safriadi Safriadi
Munsi Lampe
Yahya Yahya
10.26858/pir.v6i2.46038 Views : 1069 times
201-207
Ratnawati M
Firman Umar
Mustaring Mustaring
10.26858/pir.v6i2.46040 Views : 160 times
208-213
Puspita Hartono
Firman Umar
Najamuddin Najamuddin
10.26858/pir.v6i2.46042 Views : 95 times
214-220
Rosdiah Salam
Amrah Amrah
Muh Iqbal Jusman
10.26858/pir.v6i2.47114 Views : 120 times
221-228
Kulyasin Kulyasin
10.26858/pir.v6i2.47115 Views : 103 times
229-236
Megiridha Loppies
10.26858/pir.v6i2.47116 Views : 3749 times
237-245
Najamuddin Najamuddin
Sopian Tamrin
10.26858/pir.v6i2.47221 Views : 90 times
246-254
Hardiman Hardiman Hardiman - [ http://orcid.org/0009-0009-0151-4381 ]
Munsi lampe lampe
Yahya Yahya Yahya
Pawennari Hijjang Hijjang
Muhammad Basir Said
10.26858/pir.v6i2.46672 Views : 90 times
255-261
Fuad Nur
Lade Sirjon
10.26858/pir.v6i2.47450 Views : 351 times
262-270
Abdul Hakim
Hasnah Hasnah
Andi Anugrah Apriyana
10.26858/pir.v6i2.47454 Views : 169 times
271-280
St Maryam M
Zaid Zainal
Astina Ramsya
10.26858/pir.v6i2.46601 Views : 121 times
281-289
Rasmi Djabba
Yonathan S Pasinggi
Marni Umar
10.26858/pir.v6i2.46602 Views : 79 times
290-298
Yonathan S Pasinggi
St Maryam M
Cece Mursyida
10.26858/pir.v6i2.46669 Views : 378 times
299-312
Muslimin Muslimin
St Maryam M
Sartika Sartika
10.26858/pir.v6i2.47738 Views : 105 times
313-322
Natriani Syam
Usman Usman
Nur Ainun Azizah Syam
10.26858/pir.v6i2.47739 Views : 188 times
323-331
Rhita Tuken
Abdul Hakim
Widya Asmi
10.26858/pir.v6i2.47740 Views : 102 times
332-336
Sapinah Sapinah
Erni Rismawanti
Wahyudin Wahyudin
10.26858/pir.v6i2.47609 Views : 76 times
337-343
Ricky Engel Mawara
10.26858/pir.v6i2.48058 Views : 2307 times
344-349
Jumiati Ina Kii
Muh. Reski Salemuddin Reski Salemuddin
Kasman Sinring
Sriwahyuni Sriwahyuni
Hasanudin Kasim
Muhamad Ihsan Azhim
10.26858/pir.v6i2.47780 Views : 79 times
350-354